Миринда Оранж бол

5 ХЕ (800гр.)

Углеводы: 7,5
Белки: 0
Жиры: 0
Ккал: 31