Миринда Оранж мал

2,5 ХЕ (400гр.)

Углеводы: 7,5
Белки: 0
Жиры: 0
Ккал: 31